Aansprakelijkheid

Indien u kiest voor een behandeling door mij, benadruk ik dat u ten allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor uw gezondheid.
Dat wil zeggen dat u verantwoordelijk blijft voor uw eigen medische behandeling en zorg.
Bij de behandelingen wordt géén fysieke of psychische diagnose gesteld.
Er wordt ook niet geadviseerd in medicaties.
Alle vragen betreffende een eventueel ziektebeeld dient u te bespreken met uw arts en/of specialist.
Er worden ook geen beloftes of garanties gegeven aangaande het resultaat via Reconnectieve Genezing, via Reconnectie en via Spiritueel Genezen.
Bedenk dat de behandelaar géén genezer is. Hij is aanwezig en mag u assisteren en in proces dat geheel via en door u zelf verloopt.
Wat er werkelijk gebeurt, speelt zich af tussen u en het universum, God dus. De behandelaar heeft daar geen weet van.
Dat is onderdeel van deze geschenken.