Duur en kosten

Reconnectieve Genezing:
Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten.
Met voor- en nagesprek kunt u rekenen op ongeveer 1 uur.
Over het algemeen worden twee à drie sessies aanbevolen binnen de duur van 1 à 2 weken. Bij behandeling van kinderen is altijd een van de ouders aanwezig. Zo’n behandeling duurt minder lang, afhankelijk van de wensen en de ervaringen van het kind op dat moment. Kleine kinderen liggen meestal niet op de behandeltafel, maar worden behandeld, rustig spelend bij papa of mama op schoot.
Voor Reconnectieve Genezing is een behandeling op afstand mogelijk.

Spiritueel Genezen:
Een behandeling duurt 1 uur. Gekozen kan worden voor deels een gesprek en deels voor healing of enkel healing. Er kan ook gekozen worden voor de behandeling op de behandeltafel of vanuit een stoel.

Kosten per behandeling voor beiden zijn:
Kinderen t/m 10 jaar € 15,00
Oudere kinderen en volwassenen € 30,00.

De Reconnectie:
De Reconnectie is altijd persoonlijk. Dat wil zeggen dat de persoon altijd aanwezig moet zijn. Deze behandeling bestaat uit het volgen van een aantal punten en lijnen van het lichaam volgens een vast patroon. Deze behandeling bestaat uit 2 delen met een onderbreking van maximaal 2 dagen.

De kosten van De Reconnectie bedragen € 200,00.