Spiritueel Genezen

Spiritueel genezen, of te wel, Geestelijk genezen, wat is dat eigenlijk?
Is iemand die genezen wil dan geestelijk ongezond? Niet op de manier zoals wij dat in de wereld beoordelen, maar wel gezien vanuit onze ware identiteit.
Wat mankeert er dan aan onze geestelijke gezondheid, en daarmee wordt die van ons allemaal bedoeld, die van alle mensen.
Het is ons denken dat niet helemaal is zoals het bedoeld was om te zijn.
Ooit, miljoenen jaren geleden, hebben we blijkbaar ons denken afgesplitst van het Denken van de Bron waaruit het is ontstaan. Gaandeweg is er een splijting ontstaan en zo heeft zich een tweede vorm van denken ontwikkeld: het ego-denken. Los van de Bron, onze Oorsprong, wat wij God noemen.
De oorspronkelijke Denkgeest is altijd verbonden met die van God, of we ons daarvan bewust zijn of niet. Die verbinding kan nooit verbroken worden omdat ons Denken en dat van God één zijn.
De denkgeest die wij als mensen zelf ontwikkeld hebben, die ook het ego-denken wordt genoemd, geeft ons een gevoel van afgescheidenheid van God.
Een gevoel van losstaan van alles, van een soort verlatenheid, van een gevoel van het er alleen voor staan.
Dit is slechts een gevoel en geen werkelijkheid.
Geestelijk genezen is niet meer dan het denken over het denken veranderen.
Dit klinkt eenvoudig, maar is het niet echt.
Het ego is sterk ontwikkeld en beïnvloedt ons dagelijks leven zeer sterk. We ondervinden dat doorlopend in onze reacties op invloeden vanuit onze omgeving. Onze reacties kunnen heftig zijn.
Het terugdringen van het ego-denken en -handelen geeft meer ruimte voor onze eenheid met God en leert ons gaandeweg onze ware identiteit kennen.
Iedereen kan hier zelf aan werken. Hulp hierbij kan dit proces echter versnellen. Het staat iedereen vrij om dit op zijn manier te ontwikkelen. Iedereen gaat zijn eigen weg. Dat is ons aller recht.